دیدار دکتر کاظم زاده سرپرست سازمان همیاری شهرداریهای استان گیلان به همراه جمعی از مدیران این سازمان با مهندس سیمایی شهردار شهر خمام و جمعی از مدیران آن شهرداری و مهندس سهیلی عضو شورای اسلامی شهر خمام و رئیس شورای اسلامی استان گیلان

در این نشست ضمن ارائه ظرفیت های سازمان همیاری شهرداریهای استان گیلان توسط دکتر کاظم زاده به مجموعه مدیران شهرداری خمام در خصوص چگونگی راهکارهای کمک در جهت توسعه شهری...