طی حکمی ، علیرضا شاد سرپرست جدید شرکت نمایشگاه‌های بین المللی استان گیلان منصوب شد

به گزارش روابط عمومی سازمان همیاری شهرداریهای استان گیلان ، طی حکمی از سوی دکتر فلاح علیپور سرپرست سازمان همیاری شهرداریهای استان گیلان ، مهندس علیرضا شاد به عنوان سرپرست شرکت نمایشگاه‌های بین المللی استان گیلان منصوب شدعلیرضا شاد از پرسنل سازمان همیاری شهرداریهای استان گیلان و مدیر فنی این سازمان میباشد.

طی حکمی از سوی دکتر اسدالله عباسی استاندار گیلان ، دکتر سهیل رمضانزاد بعنوان عضو هیات مدیره سازمان همیاری شهرداری های گیلان منصوب شد

✍طی حکمی از سوی دکتر اسدالله عباسی استاندار گیلان ، دکتر سهیل رمضانزاد بعنوان عضو هیات مدیره سازمان همیاری شهرداری های گیلان منصوب شد

💢از سوابق سهیل رمضانزاد میتوان به عضویت وی در شورای شهر اسلامی شهر چابکسر ، ناظر طرح اقدام ملی مسکن رشت، مشاور شرکت مشاورین آباد، مشاور شرکت بارو ساز شمال، نایب رئیس انجمن اساتید حق‌التدریسی استان گیلان، عضو نظام مهندسی استان گیلان اشاره داشت. وی دارای مدرک دکترای برنامه‌ریزی شهری میباشد

♦️روابط عمومی سازمان همیاری شهرداریهای استان گیلان