پیام تبریک سرپرست سازمان همیاری شهرداریهای استان گیلان پی انتصاب معاون هماهنگ کننده امور عمرانی استانداری گیلان

پیام تبریک سرپرست سازمان همیاری شهرداریهای استان گیلانپی انتصاب معاون هماهنگ کننده امور عمرانی استانداری گیلانبه گزارش روابط عمومی سازمان همیاری شهرداریهای استان گیلان ، دکتر آیت کاظم زاده انتصاب...