سازمان همیاری شهرداریهای استان گیلان

11مزایده-1400-کامیونت-نیسان-تیپ-2400دریافت اطلاعیه آگهی مزایده عمومی بدین وسیله به اطلاع می رساند به استناد مصوبه مورخ 25/1/1400 هیئت مدیره محترم این سازمان در نظر دارد تعداد 1 خودرو  با مشخصات ذیل...