حضور مهندس کوچکی‌نژاد نمایند مردم شریف شهرستان رشت و عضو کمسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با همراهی مهندس عاقل‌منش عضور شورای اسلامی شهر رشت در سازمان همیاری شهرداریهای استان گیلان و دیدار با دکتر کاظم‌زاده سرپرست سازمان پیرامون ارتقاء سازمان همیاری شهرداریهای گیلان و کمک به جهت حمایت از دانشگاه علمی و کاربردی سازمان و حمایت از جذب و تخصص منابع ملی با توجه به ظرفیت بودجه دولت در قالب تبصره برای شهرداریهای استان گیلان.